O NAMA

Kao najistaknutiji poduzetnički univerzitet u Bosni i Hercegovini, Internacionalni Burch univerzitet (IBU) posvećen jeizvrsnosti nastave i visokom zadovoljstvu studenata, personalizovanom mentorstvu i praktičnim istraživanjima koja vode do vrhunskih rezultata zapošljavanja studenata i trajnog utjecaja na zajednicu .

Pod britanskim vlasništvom, mladi, agilni, te od strane vodećih tijela za akreditaciju iz Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva akreditovani Internacionalni Burch univerzitet prvi je izbor za sve studente koji posjeduju strast prema stvarnim rješenjima, tržišno vođenom razmišljanju i ličnom uspjehu.

Pročitajte više o tome šta nam je važno i kako poslujemo. Shvatamo da je pitanje akreditacije od posebnog značaja za studente u Bosni i Hercegovini i posvetili smo odjeljak tome kako bismo vas uvjerili da ste apsolutno na pravom mjestu, kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan nje. Nešto se duže čita, ali sigurni smo da ćete uživati. Ukoliko imate pitanja, razgovarajte s našim timom i zatražite odgovore.

AKREDITACIJA

Univerzitetska akreditacija je aktivnost koju pokreće institucija, a provode je ovlaštene i neovisne agencije za akreditaciju. Državna akreditacija visokoškolske ustanove je obavezna, a univerziteti se takođe mogu odlučiti za međunarodnu akreditaciju kako bi radili na poboljšanju kvaliteta i izgradnji ugleda. Proces akreditacije zahtijeva rigoroznu samoevaluaciju i neovisnu i objektivnu procjenu ukupnog kvaliteta obrazovanja, osiguravajući da institucije visokog obrazovanja ispunjavaju postavljene standarde i osposobljene su za izvođenje studentskih programa koje nude. Akreditacija naglašava osiguranje kvaliteta i posvećenost stalnom poboljšanju kvaliteta.

Akreditacija od strane ovlaštenih agencija potvrda je roditeljima, studentima, visokoškolskim ustanovama, poslodavcima, kao i ostalim uključenim stranama, da su studenti diplomu stekli na visokoškolskoj ustanovi usmjerenoj na kontinuirano unapređivanje i standarde kvaliteta u nastavi, učenju i istraživanju. Akreditacija pruža studentima šansu da im ECTS bodovi budu priznati na drugim akreditovanim visokoškolskim ustanovama ukoliko odluče da nastave školovanje u okviru europskog prostora visokog obrazovanja i šire. Poslodavci, kao i državne institucije koje učestvuju u procesu zapošljavanja, preferiraju kandidate koji su diplomu stekli na akreditovanim visokoškolskim ustanovama.

Dobivanjem tri akreditacije tokom akademske 2019./2020. godine, Internacionalni Burch univerzitet potvrdio je svoju jasnu posvećenost osiguranju kvaliteta, s pravom se smatrajući vodećim preduzetničkim univerzitetom u Bosni i Hercegovini. Internacionalni Burch Univerzitet su akreditovale sljedeće domaće i međunarodne agencije za akreditaciju:

INSTITUCIONALNA DRŽAVNA AKREDITACIJA (BiH)

U akademskoj 2019./2020. godini Internacionalni Burch Univerzitet prošao je vanjsku evaluaciju koju je provodila komisija stručnjaka imenovana od strane Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Komisija je analizirala ispunjavanje kriterija na Internacionalnom Burch Univerzitetu i dostavila preporuku o akreditaciji Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (MONKS). Internacionalni Burch Univerzitet ispunio je svih deset kriterijuma analiziranih tokom postupka akreditacije, od kojih je devet u potpunosti ispunjeno, a jedan značajno, što ga čini jednim od najbolje ocijenjenih univerziteta u našoj zemlji.

Nakon što je MONKS donijelo odluku o akreditaciji (br. 11/05-38-4146-8/19 od 20.01. 2020. godine), odluka o upisu u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini donesena je na sjednici Komisije za ocjenu i poštivanje odluke o akreditaciji visokih škola, a potvrdio ju je Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Za više informacija o akreditaciji posjetite www.hea.gov.ba

BRITANSKO VIJEĆE ZA AKREDITACIJU (BAC, UK)

Preko 30 godina BAC je odgovorna agencija za postavljanje standarda u nezavisnom sektoru visokog obrazovanja i njegova akreditacija je dodijeljena stotinama univerziteta u Velikoj Britaniji i širom svijeta.BAC pomaže studentima, roditeljima, agencijama i svim ostalim dionicima širom svijeta da prepoznaju kvalitetno obrazovanje. Akreditacija BAC-a garancija je visokih standarda i potvrda da visokoškolska ustanova pruža kvalitetno obrazovanje.

The British Accreditation Council (BAC), a full member of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), and the International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) has awarded accreditation to the International Burch university on the basis of quality management and teaching. This is the guarantee that the International Burch University provides continuous student development as well as the infrastructure and resources permanently available at this higher education institution. For more information on accreditation please see www.the-bac.org

SLUŽBA ZA AKREDITACIJU MEĐUNARODNIH ŠKOLA, KOLEDŽA I UNIVERZITETA – ASIC (UK)

ASIC, kao međunarodno tijelo za akreditaciju, akredituje mnoge institucije širom sveta, uključujući Aziju, Ameriku, Australiju, Afriku, Evropu, Bliski Istok i šire. ASIC je takođe pridruženi član ENQA (Evropske mreže za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju) i član EDEN (Evropske mreže za učenje na daljinu i e-učenje). U Velikoj Britaniji UKVI priznaje ASIC kao člana Međunarodne CHEA grupe za kvalitetu u SAD-u, kao i Britanske fondacije za kvalitet (BQF).

Internacionalni Burch Univerzitet dobio je premijerni ASIC status s posebnim pohvalama za svoj rad. ASIC je Internacionalni Burch Univerzitet ocijenio visokokvalitetnom institucijom, spremnom da pruži svojim studentima samo najbolje u svim segmentima. ASIC međunarodna akreditacija omogućava studentima da steknu realnu sliku o univerzitetu u pogledu kvaliteta, resursa, studentske podrške i etike. Za više informacija o akreditaciji posjetite www.asicuk.com

VIZIJA

Postizanje izvrsnosti u obrazovanju, istraživanju i razvoju, te inovacijama i poduzetništvu kroz kontinuirano mentorstvo te akademsku i životnu orijentaciju.

MISIJA

Misija Internacionalnog Burch Univerziteta je podržati obrazovanje, naučna istraživanja i osposobljavanje visokokvalifikovanog osoblja za rad u akademskim i profesionalnim oblastima kroz razvoj savremenih kurikuluma i stvaranje okruženja za pokretanje kreativnog, objektivnog i kritičkog mišljenja i kontinuiranog učenja. Kroz svoje javne aktivnosti, zajedničke projekte i saradnju sa institucijama iz privatnog i javnog sektora, kao i sa međunarodnim institucijama, Univerzitet ima za cilj unapređenje zajednice i doprinos rješavanju lokalnih i globalnih izazova. Važan aspekt svih aktivnosti je prijateljsko akademsko okruženje koje ohrabruje svakog studenta da preuzme vodeću ulogu u ostvarivanju svog ličnog i intelektualnog potencijala.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je najviši organ u organizacionoj i upravljačkoj strukturi Univerziteta. Odbor se sastoji od sedam članova, od kojih je trojicu imenovao osnivač (Richmond Park Education), a četiri člana izabrao je Senat Internacionalnog Burch Univerziteta. Predsjedavajući odbora, gospodin Timothy Donald Fisher, imenovan je na prijedlog osnivača među predstavnicima Richmond Park Education grupacije.

Mandat članova Odbora ograničen je na četiri godine. Ista osoba može biti ponovo izabrana u Odbor po isteku mandata. Članovi Senata, rektor, prorektori i šefovi organizacionih jedinica ne mogu biti članovi Odbora.

Upravni odbor

Name and SurnamePosition
Timothy FisherChair
Mehmet KolukisaMember
Victor DatsyukMember
Bawan PshdaryMember
Armin BečićMember
Emina ZejnilovićMember
Sanel HalilbegovićMember
Admir SalihagićMember
Mensur ZoletićMember
 

 
START-UP YOUR PASSION NOW
 

CONTACT US

Francuske revolucije bb, Ilidža
Sarajevo, 71 210

Info for students and parents (Admission office):
+387 33 944 479 | [email protected]

General info: +387 33 944 400 | [email protected]

2020 © Designed by IBU Marketing and PR Team

Loading...